PADI Rescue Diver-kurs i Bali

Under din PADI Rescue Diver-kurs i Bali kommer du inte bara förbättra dina dykfärdigheter. Du kommer också att bli mer medveten om dina egna förmågor och lära dig hur du kan hjälpa dina dykkamrater i utmanande situationer.

Kursen bygger på konceptet att det finns flera tillvägagångssätt för att lösa ett problem, beroende på de specifika omständigheterna och de tillgängliga resurserna du har till hands.

Sviluppa le tue capacità di risoluzione dei problemi con il corso PADI Rescue

Att utveckla din egen kritiska tänkande som dykare är grundläggande för att bli en professionell inom dykfältet. Med vägledning och stöd från din erfarna instruktör kommer du att vidareutveckla de färdigheter du har lärt dig i tidigare dykkurser och tillämpa dem på realistiska scenarier som du kan stöta på under dina dyk.

Genom en serie olika scenarier och praktiska övningar kommer du att utveckla dina unika förmågor att lösa problem och fatta beslut, för att säkerställa säkerheten både för dig själv och de andra dykarna.

Även om PADI Rescue Diver-kursen i Bali kräver engagemang och ansträngning är det slutliga resultatet en ökad känsla av styrka och självförtroende i dina dykförmågor samt i din förmåga att hjälpa andra.

Realistiska räddningsscenario för praktisk tillämpning

Även om det finns en teoretisk komponent, äger majoriteten av rescue kursen rum i vattnet, vilket ger dig möjlighet att aktivt delta i 'räddningen av din dykkamrat.

Räddningsscenario är utformade för att vara realistiska men genomförs alltid i en trygg och kontrollerad miljö, vilket säkerställer en balans mellan lärande och njutning.

Program för PADI Rescue Diver-kursen i Bali

  • Varaktigheten för PADI Rescue Diver-kursen i Bali är 3 dagar/2 dagar om du väljer e-learning rescue (du kommer att studera teorin självständigt innan du kommer till Bali eller när du har kommit till ön)
  • 1:a dagen i klassrummet, genom att titta på videor, göra Knowledge Reviews och göra provet om du inte redan har gjort det online
  • 2:a dagen i poolen för att öva räddningsfärdigheter
  • 3:e dagen åker du till den vackra Sanur för två havsdyk, där du med självsäkerhet kommer att demonstrera de färdigheter du tidigare har övat i poolen, samt delta i två realistiska räddningsscenarier.

Förutsättningar för att delta i Rescue Diver-kursen

  • Vara minst 12 år gammal

  • Certificerad som PADI Advanced Open Water 

  • Deltagit EFR Primary and Secondary Care utbildning inom 2 år (om du inte har det kan vi ordna det innan kursen)

  • Krav för att delta i kursen: vara i god hälsa för utomhusaktiviteter (du kommer att behöva fylla i en medicinsk deklaration innan vi börjar)

Info/Bokning